پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاعلم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاعلم 663427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاعلم باید ابتدا 0663427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاعلم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663427123456 را وارد نمایید. شهرستان پاعلم از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()