پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پادگان/مهندسی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پادگان/مهندسی 662235 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پادگان/مهندسی باید ابتدا 0662235 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پادگان/مهندسی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0662235123456 را وارد نمایید. شهرستان پادگان/مهندسی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()