پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بروجرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بروجرد 662 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بروجرد باید ابتدا 0662 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بروجرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0662123456 را وارد نمایید. شهرستان بروجرد از توابع استان لرستان می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بروجرد) (کد بروجرد) (کد شهرستان بروجرد) (کد شهر بروجرد) () (پیش شماره شهرستان بروجرد) (کدبروجرد) (كد شهرستان بروجرد) (پیش شماره شهر بروجرد) (کد بروجرد چنده؟) (کد بروجرد چند است) (كد بروجرد) (کدشهرستان بروجرد) (پیش شماره 662) (كد شهر بروجرد) (پيش شماره بروجرد) (کد تلفن بروجرد) (کد تلفن شهرستان بروجرد) (0662 کد کدام شهر است) (پیش شماره برجرد)