پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان الشتر/سلسله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان الشتر/سلسله 663522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان الشتر/سلسله باید ابتدا 0663522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در الشتر/سلسله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663522123456 را وارد نمایید. شهرستان الشتر/سلسله از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره الشتر) ()