پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اشتره گل گل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اشتره گل گل 663634 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اشتره گل گل باید ابتدا 0663634 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اشتره گل گل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663634123456 را وارد نمایید. شهرستان اشتره گل گل از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اشتره گل گل)