پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هوتک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هوتک 342343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هوتک باید ابتدا 0342343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هوتک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342343123456 را وارد نمایید. شهرستان هوتک از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده