پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هراران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هراران 342536 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هراران باید ابتدا 0342536 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هراران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342536123456 را وارد نمایید. شهرستان هراران از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده