پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هجین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هجین 342542 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هجین باید ابتدا 0342542 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هجین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342542123456 را وارد نمایید. شهرستان هجین از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده