پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی ایالات فدرالی میکرونزیا چیست؟

1 پاسخ 1

ایالات فدرالی میکرونزیا در طول جغرافیایی 158 درجه و 15 دقیقه شرقی ( Longitude: 158 15 E) واقع شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده