پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ایران چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ایران (Iran) تهران (Tehran) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام پایتخت ایران) (پایتخت کشور من) (پایتخت کشور ایران) () (پایتخت ایران چیست) (نام پایتخت ایران چیست) (پایتخت ایران چه نام دارد) (پایتخت کشور من ایران) (نام پایتخت ایران چیست؟) (پایتخت ایران چیست؟) (نام پایتخت ایران ) (نام پایتخت های ایران) (پایتخت ایران چه نام دارد؟)