پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گتک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گتک 347459 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گتک باید ابتدا 0347459 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گتک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0347459123456 را وارد نمایید. شهرستان گتک از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()