پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی جزایر مارشال چیست؟

1 پاسخ 1

جزایر مارشال در طول جغرافیایی 168 درجه و 0 دقیقه شرقی ( Longitude: 168 00 E) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()