پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آقای دکتر.آیا مفید است که برای تأخیر در انزال قبل از نزدیکی از سیتالوپرام استفاده شود؟ اگر پاسخ مثبت است چه مدت پیش از عمل؟چه داروی مؤثر دیگری برای این امر وجود دارد؟با تشکر بسیار

1 پاسخ 1

سه ساعت

برگرفته از : http://www.mjkiani.ir/ (دکتر محمد جعفر کیانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده