پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهید/چمن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهید/چمن 346447 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهید/چمن باید ابتدا 0346447 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهید/چمن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0346447123456 را وارد نمایید. شهرستان شهید/چمن از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهید چمن)