پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شبجره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شبجره 342434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شبجره باید ابتدا 0342434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شبجره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342434123456 را وارد نمایید. شهرستان شبجره از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده