پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سعدی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سعدی 341362 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سعدی باید ابتدا 0341362 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سعدی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0341362123456 را وارد نمایید. شهرستان سعدی از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده