پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان راین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان راین 342662 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان راین باید ابتدا 0342662 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در راین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342662123456 را وارد نمایید. شهرستان راین از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده