پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان راور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان راور 342372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان راور باید ابتدا 0342372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در راور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342372123456 را وارد نمایید. شهرستان راور از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره راور) (پیش شماره ابهر) ()