پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهنوشهسوار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهنوشهسوار 349344 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهنوشهسوار باید ابتدا 0349344 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهنوشهسوار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0349344123456 را وارد نمایید. شهرستان دهنوشهسوار از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()