پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دکت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دکت 348232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دکت باید ابتدا 0348232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دکت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0348232123456 را وارد نمایید. شهرستان دکت از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده