پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دشت خاک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دشت خاک 342433 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دشت خاک باید ابتدا 0342433 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دشت خاک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342433123456 را وارد نمایید. شهرستان دشت خاک از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده