پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دره در چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دره در 391243 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دره در باید ابتدا 0391243 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دره در زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0391243123456 را وارد نمایید. شهرستان دره در از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده