پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی لبنان چیست؟

1 پاسخ 1

لبنان در طول جغرافیایی 35 درجه و 50 دقیقه شرقی ( Longitude: 35 50 E) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()