پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چهارفرسنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چهارفرسنگ 342732 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چهارفرسنگ باید ابتدا 0342732 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چهارفرسنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342732123456 را وارد نمایید. شهرستان چهارفرسنگ از توابع استان کرمان می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده