پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جرجافک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جرجافک 342456 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جرجافک باید ابتدا 0342456 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جرجافک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342456123456 را وارد نمایید. شهرستان جرجافک از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جرجافک)