پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تیکدر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تیکدر 342362 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تیکدر باید ابتدا 0342362 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تیکدر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342362123456 را وارد نمایید. شهرستان تیکدر از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تیکدر)