پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان براوات چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان براوات 344322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان براوات باید ابتدا 0344322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در براوات زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0344322123456 را وارد نمایید. شهرستان براوات از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()