پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان باب تنگل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان باب تنگل 342442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان باب تنگل باید ابتدا 0342442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در باب تنگل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342442123456 را وارد نمایید. شهرستان باب تنگل از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده