پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آهوئیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آهوئیه 347437 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آهوئیه باید ابتدا 0347437 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آهوئیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0347437123456 را وارد نمایید. شهرستان آهوئیه از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده