پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرسوره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرسوره 548621 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرسوره باید ابتدا 0548621 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرسوره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0548621123456 را وارد نمایید. شهرستان سرسوره از توابع استان سیستان و بلوچستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرسوره)