پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/تنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/تنگ 546427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/تنگ باید ابتدا 0546427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/تنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0546427123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/تنگ از توابع استان سیستان و بلوچستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده