پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور مجارستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت مجارستان (Hungary) بوداپست (Budapest) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت مجارستان) (پایتخت کشور مجارستان) (پایتخت مجارستان چه نام دارد) (پایتخت کشور مجارستان؟) () (پايتخت مجارستان) (نام پایتخت مجارستان) (مرکز مجارستان جدول) (پایتخت کشورمجارستان) (اسم پایتخت مجارستان) (پايتخت كشور مجارستان) (پایتخت مجارستان) (نام پايتخت مجارستان) (مرکز مجارستان) (نام پاىتخت مجارستان) (پایتخت کشور مجارستان )