پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آسپیچ محمدی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آسپیچ محمدی 548525 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آسپیچ محمدی باید ابتدا 0548525 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آسپیچ محمدی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0548525123456 را وارد نمایید. شهرستان آسپیچ محمدی از توابع استان سیستان و بلوچستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده