پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یونسی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یونسی 535624 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یونسی باید ابتدا 0535624 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یونسی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535624123456 را وارد نمایید. شهرستان یونسی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان یونسی)