پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یوسفخان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یوسفخان 581249 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یوسفخان باید ابتدا 0581249 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یوسفخان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0581249123456 را وارد نمایید. شهرستان یوسفخان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده