پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی گینه بیسائو چیست؟

1 پاسخ 1

گینه بیسائو در طول جغرافیایی 15 درجه و 0 دقیقه غربی ( Longitude: 15 00 W) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده