پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان همت آبادشهرکهنه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان همت آبادشهرکهنه 552456 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان همت آبادشهرکهنه باید ابتدا 0552456 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در همت آبادشهرکهنه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552456123456 را وارد نمایید. شهرستان همت آبادشهرکهنه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(همت ابادشهركهنه)