پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان همائی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان همائی 552443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان همائی باید ابتدا 0552443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در همائی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552443123456 را وارد نمایید. شهرستان همائی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده