پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نیشابور 551 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نیشابور باید ابتدا 0551 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0551123456 را وارد نمایید. شهرستان نیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره نیشابور) (کد نیشابور) (کدنیشابور) (پيش شماره نيشابور) (پیش شماره 551) () (کد شهرستان نیشابور) (پیش شماره شهر نیشابور) (پیش شماره شهرستان نیشابور) (پیش شماره شهرنیشابور) (پیش شماره 0551) (پیش شماره های نیشابور) (کد تلفن نیشابور) (پیش شماره تلفن چناران)