پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوده پشنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوده پشنگ 535749 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوده پشنگ باید ابتدا 0535749 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوده پشنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535749123456 را وارد نمایید. شهرستان نوده پشنگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوده پشنگ)