پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوخندان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوخندان 582542 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوخندان باید ابتدا 0582542 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوخندان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582542123456 را وارد نمایید. شهرستان نوخندان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان نوخندان)