پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نقاب تربت حیدریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نقاب تربت حیدریه 532779 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نقاب تربت حیدریه باید ابتدا 0532779 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نقاب تربت حیدریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532779123456 را وارد نمایید. شهرستان نقاب تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده