پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نای چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نای 532849 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نای باید ابتدا 0532849 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نای زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532849123456 را وارد نمایید. شهرستان نای از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده