پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نامق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نامق 532889 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نامق باید ابتدا 0532889 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نامق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532889123456 را وارد نمایید. شهرستان نامق از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده