پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان موچنان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان موچنان 582637 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان موچنان باید ابتدا 0582637 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در موچنان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582637123456 را وارد نمایید. شهرستان موچنان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(موچنان)