پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مهدی آبادرشتخوار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مهدی آبادرشتخوار 532631 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مهدی آبادرشتخوار باید ابتدا 0532631 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مهدی آبادرشتخوار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532631123456 را وارد نمایید. شهرستان مهدی آبادرشتخوار از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده