پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان منصوری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان منصوری 535634 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان منصوری باید ابتدا 0535634 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در منصوری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535634123456 را وارد نمایید. شهرستان منصوری از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده