پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ممیزآب تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ممیزآب تربت جام 529329 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ممیزآب تربت جام باید ابتدا 0529329 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ممیزآب تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529329123456 را وارد نمایید. شهرستان ممیزآب تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده