پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور هندوراس چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت هندوراس (Honduras) تگوسیگالپا (Tegucigalpa) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت هندوراس) (پايتخت هندوراس) (پایتخت کشور هندوراس) () (پایتخت کشور هندوراس کجاست) (پایتخت هند وراس) (هندوراس) (پایتخت هندوراس کجاست) (نام پایتخت هندوراس) (پایتخت هندوراس) (بايتخت هندوراس) (هندوراس کجاست) (پایتخت هندوراس ) (پاىتخت هندوراس) (هندوراس کجاست؟) (پايتخت كشور هندوراس) (پایتخت هندو راس) (هندوراس ) (پایتخت هندوراس چه نام دارد) (پایتخت هندوراس پرسشکده) (کشور هندوراس) (پایتخت هندرواس) (نام پايتخت هندوراس) (هندرواس پایتخت)