پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمودآبادسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمودآبادسفلی 528226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمودآبادسفلی باید ابتدا 0528226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمودآبادسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0528226123456 را وارد نمایید. شهرستان محمودآبادسفلی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده